Linie Autokarowe Eurolines. Tanie Bilety online


Idź do treści

Przewóz Bagażu Liniami Eurolines MądelTrans.

Przewozy Eurolines MądelTransBagaż w Eurolines Madeltrans
Warunki i Zasady Przewozu

Bagaż:


- Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli na bagaż oraz bilet. W czasie przesiadek pasażer zobowiązany jest do przeniesienia swego bagażu oraz wszelkich przedmiotów należących do niego, znajdujących się w autokarze.

- Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu
2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) do 20 kg każda. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 6 kg.

- Każdy dodatkowy bagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych za dodatkowa opłatą w wysokości 40 PLN/10 EUR.

- Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg. Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.

- Bagaż ponadgabarytowy ( tj. rowery, narty, anteny satelitarne, wózki dziecięce, instrumenty muzyczne) powinny zostać w miarę możliwości złożone i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie zostało to wcześniej zgłoszone (uzgodnione)telefonicznie w biurze Madeltrans lub w przypadku braku wolnych miejsc w autokarze. Opłata za bagaż ponadgabarytowy wynosi 80pln/20euro i jest to opłata dodatkowa.

- Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

- Zabrania się przewozu rzeczy łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, broni i innych substancji zabronionych. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby (żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.

- Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.

- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.

- Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przewożone w bagażu. Za wszelkie szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

- Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu głównym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

- Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

- Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.

- W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (opatrzonego banderolą bagażową) nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.

Główna | Eurobus-Eurolines Polska | Eurolines-MądelTrans | Przewozy Eurobus-Eurolines Polska | Przewozy Eurolines MądelTrans | Kontakt | Trasy Eurobus-Eurolines | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego